Make your own free website on Tripod.com

Väikekatlamajad

 

Up Skeem

 

 

Väikekatlamajade maksumused

 Tellimisleht 

Kaasaegne automatiseeritud katlamaja on alus teie soojuse tootmisele. Tänapäeval enam ei ehitata pidevat hooldust ja järelvalvet vajavaid katlamaju, sest tööjõu hind on kallim kui investeering automaatikasse. Kaasaegset katlamaja iseloomustab:

n    automaatne töörežiim, ei vaja järelvalvet

n    ökonoomsed ja müravabad seadmed

n    garanteeritud ohutus

n    automaatne sooja tarbevee ja kütte temperatuuri reguleerimine, kindlustab energia optimaalse kasutamise ning tagab maksimaalse mugavuse

n    minimaalsed hoolduskulud

Kas valida kaugküte, oma katlamaja või mõni muu viis soojuse tootmiseks peate tegema arvutused toodetava soojusenergia maksumuse kohta. Kuna aga energia hind koosneb lisaks kütuse hinnale ka kapitali kulutusest (amortisatsioon + võimalikud laenuintressid), siis on teil tarvis esialgu leida ligikaudne katlamaja maksumus. Käesolev brošüür aitab teie arvutusi lihtsustada.

Arvestades katlamajade keerukust ning erinevate objektide erinevaid paigaldustingimusi tahame rõhutada, et käesolevast brošüürist saate te katlamaja ligikaudse hinna, mis ei pruugi olla lõplik hind. Iga objekt vajab eraldi kohapealset tutvumist ning projekti koostamist kogenud projekteerija poolt, alles seejärel saab öelda täpse maksumuse.

Kõik toodud hinnad ei sisalda kehtivat käibemaksu.

1.   Lähteandmed

Iga projekteerimine eeldab korrektseid lähteandmeid. Katlamaja esialgseks iseloomustamiseks sobiksid järgmised andmed:

Kasutatav kütus                        ???..  (kas ahjukütus või gaas)

Maagaasi sisendrõhk                ???.. mbar (kui kasutatakse maagaasi, siis on vaja

teada, kas võimalik sisend on kesk (1.2 bar) või madalsurve (20 mbar) trassist, täpsema vastuse saaks kohaliku gaasimüüja käest, kes väljastab tehnilised tingimused)

Korstna iseloomustus                ???.. (kas on olemasolev korsten, või tuleb ehitada

uus, millised võimalused on uue korstna rajamiseks, lähedalasuvate majade kõrgus)

Võimsus küttele                        ???.. kw

Võimsus soojale veele   ???.. kw

Kütte temperatuuri graafik         ???.. 'C (tavaliselt vanemates majades on 95/70,

uuemates ehitistes 70/40)

Sooja vee temperatuuri graafik ??? 'C (tavaliselt 5/55)

Küttesüsteemi rõhukaod           ???. kPa (oleneb küttesüsteemi ehitusest, kui

soovitakse hiljem ka tasakaalustamist, siis on mõttekas tellida projekteerija poolt ka tasakaalustusprojekt, tavaliselt jääb küttesüsteemis tekkiv rõhukadu 10 - 60 kPa piiresse)

Soovitav katelde arv                 ???.. tk (kas katlamaja koosneb 1 või 2 katlast)

2.   Seadmete maksumus

Kui olete saanud vajalikud lähteandmed, siis leiame katlamaja seadmete maksumuse. Tüüpilise kahe katlaga katlamaja skeem on toodud joonisel 1. Rõhutame veel kord, et tegu on ühe võimaliku variandiga ning selline lahendus ei pruugi üldse olla teile vajalik. Lõpliku katlamaja seadmete koosseisu ja paigutuse määrab projekteerija koostöös teiega.

Joonisel 1 toodud skeemi võib tinglikult jagada erinevateks seadmete gruppideks:

n    katla seadmed

n    põleti seadmed

n    kütte kontuur

n    sooja vee tootmine

Järgnevalt hindame iga grupi maksumust eraldi, kusjuures hinnas on arvestatud järgmisega:

n    katlad on  firmalt Wiessmann, max rõhk 4 bar, temperatuur 105'C.

n    pumbad on Taani firma GRUNDFOS toodang, pumbad on nn. märja rootoriga

n    soojusvaheti soojale tarbeveele on joodetud plaatvaheti Saksa firmalt WTT

n    paisupaak on suletud membraanpaak

n    kuulkraanid, filtrid ja tagasilöögiklapid veele kuni diameetrini DN50 on keermestatud otstega, alates DN65 on keevitatavate otstega

n    sooja tarbevee ja kütte automaatika on firmalt Siemens/Landis & Staefa

n    kütte reguleerimine toimub vastavalt välisõhutemperatuurile, arvestuslik kütte temperatuurigraafik on 95/70'C

n    arvestuslik sooja tarbevee temperatuurigraafik on 5/55'C

n    veepehmendi on  programmkellaga, arvestuslik kulu kuni 2 m3/ööpäevas

n    põletid on Soome firmalt OILON

n    gaasiarvesti ei kuulu toodud hinda - reeglina on arvesti tarninud gaasi müüja

n    gaasirõhuregulaator on Saksa firmalt RMG

n    gaasikuulkraanid on Soome firmalt NAVAL, keevitatavate otstega

n    gaasifilter on Saksa firmalt RMG

 

2.1 Katla seadmed

Katla seadmete koosseis on määratud joonisega 2.

Tabelis 1 on toodud katlaseadmete grupi hind vastavalt võimsusele.

Tabel 1. Katla seadmete hind

Katel

Võimsus

Pump

Hind

 

kW

 

 

T 3

26.5

UPS 25-40

20,116

T 4

37.5

UPS 25-40

22,371

T 5

51

UPS 25-40

24,561

T 6

70

UPS 25-40

27,351

T 7

87

UPS 25-40

29,877

T 8

105

UPS 25-40

32,885

T 9

122

UPS 25-40

35,160

F 4

105

UPS 25-40

40,841

F 5

144

UPS 25-40

44,843

F 6

184

UPS25-60

50,174

F 7

223

UPS25-60

55,223

F 8

262

UPS25-60

61,131

F 9

300

UPS25-80

68,031

VH 7

262

UPS25-60

83,886

VH 8

320

UPS25-80

93,328

VH 9

378

UPS25-80

99,966

VH 10

436

UPS25-80

107,232

VH 11

494

UP32-80

115,687

VH 12

552

UPS32-120/2

125,066

VH 13

610

UPS32-120/2

133,366

VH 14

669

UPS32-120/2

139,841

VH 15

727

UPS32-120/2

148,633

VH 16

785

UPS32-120/2

156,552

VH 17

843

UPS32-120/2

167,700

VH 18

901

UPS32-120/2

175,817

VH 19

959

UPS40-120/2

182,413

VH 20

1017

UPS50-60/2

191,490

2.2 Põleti seadmed

Gaasipõleti ning selle juurde kuuluvad seadmed on määratud joonisega 3, õlipõleti variant joonisega 4. Vastavad hinnad on toodud tabelis 2 ja 3.

Tabel 2. Gaasipõleti seadmete hind

Mudel

Võimsus

Gaasipõleti

Põlemis

Hind

 

kW

mark

astmeid

 

T 3

26.5

Junior GF3

1

58,816

T 4

37.5

Junior GF3

1

58,816

T 5

51

Junior G5

1

59,401

T 6

70

Junior G5

1

59,401

T 7

87

GP6.10 1/2

1

64,535

T 8

105

GP6.10 1/2

1

64,535

T 9

122

GP6.10 1/2

1

64,535

F 4

105

GP6.10 1/2

1

64,535

F 5

144

GP6.20H 1

2

74,225

F 6

184

GP26.10H 1 1/4

2

85,464

F 7

223

GP26.10H 1 1/4

2

85,464

F 8

262

GP26.10H 1 1/4

2

85,464

F 9

300

GP26.21H 1 1/4

2

85,464

VH 7

262

GP26.21H 1 1/4

2

85,464

VH 8

320

GP26.21H 1 1/2

2

98,269

VH 9

378

GP26.21H 1 1/2

2

98,269

VH 10

436

GP38.2H 1 1/2

2

117,304

VH 11

494

GP38.2H 1 1/2

2

117,304

VH 12

552

GP38.2H 1 1/2

2

117,304

VH 13

610

GP38.2H 2

2

121,176

VH 14

669

GP38.2H 2

2

121,176

VH 15

727

GP38.2H 2

2

121,176

VH 16

785

GP46H 2

2

124,184

VH 17

843

GP46H 2

2

124,184

VH 18

901

GP46H 2

2

124,184

VH 19

959

GP46H 2

2

124,184

VH 20

1017

GP46H 2

2

123,509

Tabel 3. Õlipõleti seadmete hind

 

Mudel

Võimsus

Õlipõleti

Põlemis

Hind

 

kW

tüüp

astmeid

 

T 3

26.5

Junior F1

1

7,435

T 4

37.5

Junior F3

1

7,435

T 5

51

Junior 5

1

7,954

T 6

70

KP-6

1

11,003

T 7

87

KP-6

1

11,003

T 8

105

KP-6

1

11,003

T 9

122

KP-6

1

11,003

F 4

105

KP-6

1

11,003

F 5

144

KP-6 H-2

2

17,265

F 6

184

KP-6 H-2

2

17,265

F 7

223

KP 26H

2

19,078

F 8

262

KP 26H

2

19,078

F 9

300

KP 26H

2

19,078

VH 7

262

KP 26H

2

19,078

VH 8

320

KP 26H

2

19,078

VH 9

378

KP 38H

2

30,696

VH 10

436

KP 38H

2

30,696

VH 11

494

KP 38H

2

30,696

VH 12

552

KP 38H

2

30,696

VH 13

610

KP 38H II

2

34,156

VH 14

669

KP 38H II

2

34,156

VH 15

727

KP 38H II

2

34,156

VH 16

785

KP 38H II

2

34,156

VH 17

843

KP 46H

2

39,183

VH 18

901

KP 46H

2

39,183

VH 19

959

KP 46H

2

39,183

VH 20

1017

KP 46H

2

39,183

 

2.3 Küttekontuuri seadmed

 

Küttekontuuri seadmed on määratud joonisega 5, hinnad on tabelis 4.

Tabel 4. Küttekontuuri seadmete hind

 

Võimsus

Kvs

Ventiil

Ajam

Pump

Hind

kW

 

 

 

 

 

26.5

4.0

VXG44.15

SQS35.00

UPS25-40

13,177

37.5

4

VXG44.15

SQS35.00

UPS25-60

13,716

51

6.3

VXG44.20

SQS35.00

UPS25-60

13,895

70

10

VXG44.25

SQS35.00

UPS25-80

14,578

87

10

VXG44.25

SQS35.00

UPS25-80

14,871

105

16

VXG44.32

SQS35.00

UPS25-80

15,248

122

16

VXG44.32

SQS35.00

UPS25-80

15,248

105

16

VXG44.32

SQS35.00

UPS25-80

15,248

144

16

VXG44.32

SQS35.00

UPS25-80

15,604

184

16

VXG44.32

SQS35.00

UP32-80

16,859

223

16

VXG44.32

SQS35.00

UPS32-120/2

18,852

262

25

VXG44.40

SQS35.00

UPS32-120/2

19,343

300

25

VXG44.40

SQS35.00

UPS32-120/2

19,343

262

25

VXG44.40

SQS35.00

UPS32-120/2

19,343

320

25

VXG44.40

SQS35.00

UPS32-120/2

19,718

378

25

VXG44.40

SQS35.00

UPS40-120/2

23,080

436

40

VXG41.50

SQX31.00

UPS40-180/2

26,472

494

40

VXG41.50

SQX31.00

UPS50-120/2

27,223

552

40

VXG41.50

SQX31.00

UPS50-120/2

27,223

610

40

VXG41.50

SQX31.00

UPS65-120/2

30,533

669

40

VXG41.50

SQX31.00

UPS65-120/2

30,533

727

49

VXF31.65-49

SQX31.00

UPS65-120/2

30,972

785

49

VXF31.65-49

SQX31.00

UPS65-120/2

30,972

843

78

VXF31.80-78

SQX31.00

UPS65-120/2

34,961

901

78

VXF31.80-78

SQX31.00

UPS65-180/2

35,325

959

78

VXF31.80-78

SQX31.00

UPS80-120/2

36,682

1017

78

VXF31.80-78

SQX31.00

UPS80-120/2

36,682

 

 

2.4 Sooja tarbevee tootmise seadmed

 

Sooja tarbevee tootmise seadmed on määratud joonisega 6, hinnad on tabelis 5.

 

Tabel 5. Sooja tarbevee seadmete hind

 

Võimsus

Korterite

Soojusvaheti

Pump

Kvs

Ventiil

ajam

Sooja vee

Hind

kw

arv

tüüp

katla poolel

 

 

 

Tsirkulatsiooni pump

 

50

1

B8-20

UPS25-60

2.5

VXG44.15

SQS35.03

UP20-30N

28,336

80

2

B8-30

UPS25-80

4

VXG44.15

SQS35.03

UP20-30N

29,199

100

4

B10-30

UPS25-80

6.3

VXG44.20

SQS35.03

UP20-30N

30,348

150

10

B10 - 40

UPS25-80

6.3

VXG44.20

SQS35.03

UP20-30N

31,313

200

20

B10 - 50

UPS25-80

10

VXG44.25

SQS35.03

UP20-30N

37,233

250

30

B27 - 50

UPS25-80

10

VXG44.25

SQS35.03

UP20-45N

40,584

300

50

B35 - 30

UPS32-120/2

16

VXG44.32

SQS35.03

UP20-45N

44,984

350

70

B27 - 70

UP32-80

16

VXG44.32

SQS35.03

UP20-45N

44,720

400

90

B27 - 70

UPS32-120/2

16

VXG44.32

SQS35.03

UP20-45N

46,130

450

120

B35 - 40

UPS32-120/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP25-55B

47,488

500

140

B35 - 50

UPS40-120/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP25-55B

55,552

600

200

B35 - 60

UPS40-180/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP25-55B

59,183

700

300

B35 - 70

UPS40-180/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP25-55B

60,622

800

 

B35 - 90

UPS50-120-3

40

VXG41.50

SQX31.03

UP25-55B

69,209

900

 

B45 - 70

UPS40-180/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP32-80B

75,497

1000

 

B45 - 80

UPS40-180/2

25

VXG44.40

SQS35.03

UP32-80B

79,182

 

 

2.5 Veepehmendi

 

Lisaks eelpool nimetatule võib tarvis minna ka veepehmendit. Veepehmendi koosseisu kuuluvate komponentide skeem on joonisel 7, seadmete hind on 18200 EEK.

 

2.6 Muud lisad

 

Lisaks eelpool toodud põhiseadmetele peab arvestama ka lisamaterjalide (nt. torud, fittingud, isolatsioon), paigaldus - ja häälestustöödega ning korstna maksumusega.

 

2.6.1 Lisamaterjalide maksumuse saab ligikaudselt arvestades, et see on 5% muude seadmete maksumusest

2.6.2 Korsten peaks olema isoleeritud, kahe katla korral on soovitav paigaldada kummalegi katlale oma suitsutoru. Korstna kõrgus ning diameeter sõltuvad katla võimsusest ja läheduses asuvate objektide kõrgusest. Korstna valikul on tähtis ka selle kinnitamise võimalused. Teraskorstnate orienteeruvad hinnad on tabelis 6.

 

Tabel 6. Korstna ligikaudne hind

 

Katla võimsus, kw

Korstna diameeter, mm

Põhihind, EEK

Ühe meetri hind, EEK

kuni 40

150

1200

860

40 kuni 120

200

2400

1375

120 kuni 500

250

3600

1500

500 kuni 1000

350

4000

2375

 

2.6.3 Enne seadmete tellimist ja paigaldamist peab olema tehtud korralik tööprojekt, mis on kooskõlastatud vastavates ametkondades. Projekteerimise hinnad on:

n    gaasikatlamaja jaoks                                    31000 krooni

n    õlikatlamaja jaoks                                        18000 krooni

 

2.6.4 Seadmete paigaldus ja käikulaskmiskulud saab ligikaudselt arvutada järgmise valemiga:

 

Paigaldusetööde hind Q = 15000 + 0.15 x (korstna ning muude seadmete ja materjali koguhind) 

 

3.   Arvutusnäide

 

Olgu meil näiteks järgmised lähteandmed:

Kasutatav kütus                        gaas

Maagaasi sisendrõhk                1.2 bar

Korstna iseloomustus                kõrgus 15 m, võimalik kinnitada seinale

Võimsus küttele                        350 kw

Võimsus soojale veele   280 kw

Kütte temperatuuri graafik         95/70 'C

Sooja vee temperatuuri graafik 5/55'C

Küttesüsteemi rõhukaod           30 kPa

Soovitav katelde arv                 2 tk

 

Kogu vajaminev võimsus on 350 + 280 = 630 kw. Valime 2 katelt, esimene neist 2/3 koguvõimsust - VH10 236 kw ja teine 1/3 - F7 223 kw. Leiame tabelist 1 katlaseadmete grupi hinna: 55223 + 107232 = 162455 EEK.

 

Valime tabelist 2 põleti seadmete grupihinnad: 85464 + 117304 = 202768 EEK

 

Valime tabelist 5 sooja tarbevee seadmete hinna: 44984 EEK

 

Valime tabelist 4 küttekontuuri seadmete hinna: 23080 EEK

 

Tabelist 6 saame korstna hinna:  baashind 3600 EEK + 15 x 1500 = 26100 krooni ühele korstnale, seega 2 hind oleks 52200 EEK

 

Lisamaterjalide hind: (162455 + 202768 + 44984 + 52200 ) x 0.05 = 24274 EEK

 

Projekteerimise hind:     31000 EEK

 

Paigaldustööde hind: 15000 + (162455 + 202768 + 44984 + 23080 + 52200 + 24274) x 0.15 = 91464 EEK

 

Kogu katlamaja hind oleks: 632225 EEK

  Vaata ka skeemi (kliki siia)

Back Home Next